Субота, 18 Травня, 2024
Бiльше

  На Хмельниччині одразу дві парафії покинули церкву окупанта – московський патріархат

  На­пе­ре­дод­ні, 20 бе­рез­ня, від­ра­зу дві сіль­ські па­ра­фії ви­рі­ши­ли вий­ти з Мос­ковсь­ко­го пат­рі­ар­ха­ту на Хмельниччині в Шепетівському районі: села Вишневе і Брикуля.

  «Кри­га скрес­ла! У Ше­пе­тівсь­ко­му бла­го­чин­ні ве­ли­ка ду­хов­на ра­дість! Пер­ші дві па­ра­фії ро­сій­ської Пра­вос­лавної Цер­кви ви­яви­ли ба­жан­ня вий­ти з-під її юрис­дикції та пе­рей­ти до Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни: гро­ма­ди се­ла Бри­ку­ля і се­ла Виш­не­ве», — йдеть­ся у по­ві­дом­ленні священника ПЦУ Володимира Паращука у Фейсбуці.

  Саме отець Володимир Паращук буде настоятелем у Вишневому, на зміну священнику УПЦ МП.

  Се­ля­ни заз­на­чи­ли, що не хо­чуть мо­ли­ти­ся за пат­рі­ар­ха, який бла­гос­ловляє ро­сій­ських сол­да­тів вби­ва­ти ук­ра­їн­ців, їх­ніх ді­тей. «Ми хо­че­мо мо­ли­ти­ся ук­ра­їнсь­кою мо­вою у на­шо­му рід­но­му хра­мі», — ці сло­ва вис­ло­ви­ли чле­ни ре­лі­гій­ної гро­ма­ди.

  Нагадаємо, на Хмельниччині священники УПЦ МП звернулись до свого єпископа з проханням про автокефалію. Також на Хмельниччині архімандрит УПЦ МП заявив про перехід до ПЦУ. Крім цього на Львівщині дві громади УПЦ (МП) перейшли в ПЦУ. Зокрема священник настоятель Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря (Львів, вул.. Пекарська, 59-а), ігумен Іов Ольшанський з парафією вийшов із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшов у штат Львівської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Макарій Малетич).

  «На­ше зво­лі­кан­ня ро­бить нас ко­ла­бо­ран­та­ми і аген­та­ми ро­сії тут, а я хо­чу, щоб ми бу­ли віль­ни­ми пра­вос­лавни­ми хрис­ти­яна­ми, які слав­лять бо­га, які люб­лять свою дер­жа­ву і мо­лять­ся за неї», — заз­на­чив ігу­мен І­ов Оль­шансь­кий.

  А також раніше ДФУ писав, що настоятель Свято-покровського Храму у місті Червоноград, що на Львівщині, протоієрей Ігор Деркач разом із громадою вийшли із юрисдикції УПЦ (МП) та перейшли у штат Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ (керуючим єпархії є митрополит Димитрій (Рудюк).

  Найсвіжіше

  Популярне