Неділя, 21 Липня, 2024
Бiльше

  Відтепер військові капелани служитимуть на підставі мандата

  Постановою від 2 серпня 2022 року № 859 Кабмін затвердив порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.

  Відтепер право отримати мандат має громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації, здобув вищу богословську освіту та кандидатура якого була надана керівним центром (управлінням) відповідної релігійної організації для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності. Про це повідомляє Armyinform.

  Для зайняття 90 відсотків штатних посад військових капеланів центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Національна гвардія, інші утворені відповідно до законів України військові формування та Держприкордонслужба, затверджує розподіл квот конфесійного представництва військових капеланів з урахуванням конфесійної приналежності особового складу та надсилає до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) запит про кількість кандидатів на посади військових капеланів від відповідної релігійної організації.

  Для зайняття 10 відсотків штатних посад військових капеланів начальник Служби військового капеланства Збройних Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Держприкордонслужби розподіляє квоти конфесійного представництва військових капеланів та через центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, надсилає до ДЕСС відповідний запит про кількість кандидатів.

  Запит про кількість кандидатів має містити інформацію про розподіл квот конфесійного представництва військових капеланів та загальну чисельність штатних посад військових капеланів.

  Розглянувши запит про кількість кандидатів, ДЕСС протягом 10 робочих днів визначає кількість кандидатів на посади військових капеланів від відповідної релігійної організації, формує та надсилає запит до керівного центру (управління) цієї релігійної організації щодо подання кандидатур для проходження відповідної підготовки та здійснення військової капеланської діяльності.

  Про отримання запиту щодо подання кандидатур релігійний центр повідомляє ДЕСС протягом 10 робочих днів. Релігійний центр також повідомляє ДЕСС про можливість подати кандидатури. Таке повідомлення скріплюється власноручним підписом (у разі повідомлення у паперовій формі) або електронним підписом (у разі повідомлення в електронній формі) керівника релігійного центру (управління).

  У разі повідомлення релігійним центром про неможливість подати кандидатури ДЕСС протягом 5 робочих днів повідомляє про це відповідному центральному органу виконавчої влади, що надіслав запит про кількість кандидатів.

  Для виготовлення мандатів релігійний центр подає до ДЕСС такі документи:

  1) заяву релігійного центру (управління) про виготовлення мандатів, яка має містити відомості про кожного кандидата на посаду військового капелана, зокрема:

  прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, зареєстроване місце проживання, номер та серію паспорта громадянина України, дату та орган видачі;

  посаду священнослужителя в релігійній організації;

  2) заяву кандидата на посаду військового капелана про видачу йому мандата із зазначенням форми виготовлення та видачі мандата (електронна чи паперова), засвідчену керівником релігійного центру;

  3) копії сторінок паспорта громадянина України, що містять відцифрований образ обличчя кандидата на посаду військового капелана, а також інформацію про його прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, зареєстроване місце проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав (для паспорта громадянина України у формі книжечки), або копії лицьового та зворотного боку паспорта громадянина України (для паспорта громадянина України у формі картки);

  4) щодо кандидата на посаду військового капелана, паспорт громадянина України якого оформлено у формі книжечки, — копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копії сторінки паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття такого реєстраційного номера (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);

  5) відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання;

  6) відомості про документ про вищу богословську освіту (з моменту введення в дію частини другої статті 7 Закону України «Про Службу військового капеланства»).

  Якщо документ про вищу богословську освіту виданий до 1 вересня 2018 року, зазначаються відомості щодо свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту;

  7) відомості про документ про вищу освіту, що підтверджує присудження ступеня вищої освіти не нижче бакалавра.

  Документи, необхідні для виготовлення мандата або його дубліката, подаються до ДЕСС у паперовій формі відповідним релігійним центрам через уповноваженого представника чи надсилаються реєстрованим поштовим відправленням або в електронній формі на офіційну адресу електронної пошти ДЕСС з накладенням електронного підпису керівника відповідного релігійного центру.

  Мандат виготовляється ДЕСС відповідно до форми згідно з додатком до Постанови.

  Найсвіжіше

  Популярне