Σχετικά με το Πνευματικό Μέτωπο

Το «Πνευματικό μέτωπο της Ουκρανίας» είναι ενημερωτική και αναλυτική πλατφόρμα για θρησκευτικά, κοινωνικά θέματα και θέματα ασφάλειας.

Η ομάδα του «Πνευματικού μετώπου» είναι μια πρωτοβουλία πολιτών – κοινότητα θρησκευτικών αναλυτών, δημοσιογράφων και σχολιαστών, που δημιουργήθηκε το 2018 κατά τη διάρκεια γόνιμης ομαδικής εργασίας και κοινής συμμετοχής στο σχηματισμό της Τοπικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Το αναγνωστικό κοινό του «Πνευματικού Μετώπου» είναι προοδευτικοί πολίτες της Ουκρανίας, πολίτες και υπήκοοι κρατών – συμμάχων της Ουκρανίας, οι οποίοι δεν είναι αδιάφοροι για τη μοίρα της Ορθοδοξίας της Ουκρανίας, καθώς και συνειδητοποιημένοι πολίτες της εχθρικής προς την Ουκρανία χώρας, οι οποίοι αναζητούν αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με διαδικασίες και τα τεκταινόμενα στη χώρα μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφεται αύξηση των αναγνωστών, φτάνοντας ήδη τους 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες μηνιαίως.

Κατά τη σύνταξη των κειμένων μας χρησιμοποιούμε ανοιχτές πηγές πληροφόρησης καθώς και αποκλειστικές μας πηγές για την εύρεση και διασταύρωση πληροφοριών, την ανάλυση των γεγονότων και την παρουσίασή τους σε απλή και κατανοητή μορφή.

Το «Πνευματικό Μέτωπο» τηρεί απόλυτα και απαρέγκλιτα, όπως καλεί τους πάντες να τηρούν, την εγχώρια νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο.

Οποιαδήποτε θρησκευτική μισαλλοδοξία, εκκλήσεις για εχθρότητα και βία είναι αντίθετες με τις αρχές του «Πνευματικού Μετώπου».

Ταυτόχρονα, η πληροφοριακή προστασία της Ουκρανικής Ορθοδοξίας, η υπεράσπιση των αξιών πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε και λειτουργεί το ουκρανικό κράτος, η προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας αποτελούν προτεραιότητες της ενημερωτικο-αναλυτικής πλατφόρμας.

Ο πληροφοριακός πόλεμος, καθώς και άλλες εκδηλώσεις επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, λαμβάνουν επαρκή και αποφασιστική απάντηση από το «Πνευματικό Μέτωπο».

Είμαστε ανοιχτοί για επικοινωνία και τη συνεργασία με όλους όσους μοιράζονται τις αξίες και τις προτεραιότητές μας.